Your own personal Jesus

(Mag ik mens zijn? Aflevering 363) In zowel verslaving als bij rouw, is ontkenning de eerste fase. Er zullen veel processen in ons plaatsvinden die beginnen met ontkenning of het toegankelijker broertje ‘ongeloof’. Een zelfbeschermend mechanisme (dit kan vormen aannemen zoals ‘horizontaal splitten’, waarbij het onderbewustzijn ons selectief scheidt van onze herinnering). De Amerikaanse psychiater […]

Angst voor succes

(Mag ik mens zijn? Aflevering 338) ‘Angst voor succes is veel gevaarlijker dan de angst om te falen, omdat het onderbewustzijn als een van zijn doelen heeft om te voorkomen waar het bang voor is. Mensen kunnen angst hebben voor succes vanwege een laag zelfbeeld, het gevoel geen succes te verdienen, omdat het de verwachtingen […]
359057969 646870557504289 1600058572925632924 n

Mijn eerste kennismaking met verdoving

Op mijn vijftiende was ik met mijn vrienden naar de cafés gegaan om mijn waardigheid als lid van de stam te bewijzen. De smaak van bier beviel me totaal niet. Aangeschoten of zelfs dronken worden, voegde niets toe aan mijn emotionele beleving van de wereld. Daar waar mijn ‘maten’ voor allerlei pijntjes, onzekerheden en angsten […]

Mijn disfunctionele jeugd

Inleiding Het jongetje is in de zomer geboren, een leeuwtje. Een jaar nadien neemt zijn moeder hem mee naar het park. Hij kan al behoorlijk lopen op zijn kromme kinderbeentjes. Ze laat hem de enorme rozenhaag zien. Attendeert hem op de geur van deze bloemen. Hij steekt zijn kleine neus in de kelken, voelt aan […]

Interviews met verslavingsartsen

Interview met verslavingsarts Rolf Swens M: “Toen we collega’s waren in de kliniek, leerde ik je kennen als een wat stille man die sprak wanneer er werkelijk iets te zeggen viel. Bijna zonder uitzondering ging het er dan om een om genuanceerdere, constructievere en reëlere kijk op een patiënt van ons te geven. Typeert jou dat, […]

Hechting

Elk kind zoekt van nature vanaf zijn geboorte nabijheid en bescherming bij anderen. Dat is maar goed ook, want zonder contact met een ouder of verzorger overleeft de pasgeborene niet: het is een aangeboren overlevingsstrategie. Een kind zoekt de nabijheid van zijn ouder(s) om plezier te delen, bescherming te vinden, op te laden, te leren […]

De belangrijke ander

‘A few times in my life I’ve had absolute clarity when for a few brief seconds silence drowns out the noise and I can feel, more than think and things seem so sharp and the world seems so fresh, it’s as though it had all just come into existence. I can never make these moments […]

Rock bottom

Ik was op weg naar het einde, zoals zoveel van mijn verslaafde lotgenoten. Het ontbrak mij aan de kracht, het vertrouwen in de vaardigheid van hulpverleners, het inzicht om nog iets anders te doen dan mijzelf met lede ogen naar de waterval te laten drijven. Maar het liep anders. Mijn goede vriend, de psychiater Bram […]

De kamer ernaast

De kamer ernaast (contextuele therapie en het lijden van de naasten onder de verslaving van een geliefde) ‘life itself is not the miracle.that pain should be so constant,that’s the miracle –that hammer of the thingwhen you can’t even scream or weepand it sits all over youlooking into your eyeseating your flesh.’ (Brainless eyes, Charles Bukowski) […]

De interne oorlog

De interne oorlog (nog een fenomeen dat kan aanzetten tot verslaving, het doodzwijgen van het ‘true self’ volgens Freud). ‘Het belangrijkste onderscheid dat Freud maakt binnen het menselijk brein is dat van ‘id’, ‘ego’ en ‘superego’. Het ‘id’ is een onderbewust mechanisme dat op twee soorten energie werkt. Ten eerste Eros, de seksuele energie. Daarnaast […]

De hond werpt zich op zijn rug

De hond werpt zich op zijn rug (allerlei fenomenen die stress en bijgevolg verslaving, burn out syndrome en depressie veroorzaken. Dit is er een van) Leon de Winter schreef onlangs dat er een toenemende behoefte van de bevolking aan ‘schuld’ en ‘schaamte’ lijkt plaats te vinden. Hij liet achterwege waarom deze behoefte voortschrijdt. ‘Neurotisch’ is […]

Co-dependency

Co-verslaving is een term die vaak wordt verward met Co-dependency. Niet onbegrijpelijk overigens. Co-dependency wordt zowel vertaald als medeafhankelijkheid als overafhankelijkheid. Omdat het begrip Co-dependency zo samen hangt met verslaving, wordt het vaak aangezien voor Co-verslaving. Daar waar verslaving een facet vormt van Co-dependency, geldt dit ook voor Co-verslaving. Alle goudvissen zijn vissen, maar niet […]

Verontschuldiging aan Bram

Vlissingen 21 januari 2012 Hoi vriend, Ik wil je graag uitleggen waarom ik de laatste keer toch nog naar België ben gegaan om wat recepten. Jij en ik hadden, tot mijn grote opluchting, kort daarvoor even gepraat over mijn probleem. Jij handelde niet alleen daadkrachtig door Sigrid te bellen, je slaagde er ook nog in […]

Piggelmee

Het vrije westen was ooit een mensvriendelijke machine. In haar konden we gedijen en werden we beschermd als het vlees en bloed dat we zijn. Er kwam, na de barre oorlogen, steeds meer aandacht voor de behoeften van de mens. De lieve vrede was getekend en nooit zouden we meer massaal verstrikt raken in de […]

Mindfulness en Gestalt

Fritz PerlsGestalttherapie werd ontwikkeld door Fritz Perls. Hij maakte als eerste vanuit de psychoanalyse (Perls was zelf psychiater) kritische kanttekeningen bij zijn leermeester Sigmund Freud die leidden tot het ontwikkelen van gestalttherapie. Een voorbeeld hiervan is het loslaten van Freuds gebruik van een sofa met een zo onzichtbaar mogelijke therapeut. In plaats hiervan koos Perls […]

De droge kant van verslaving

Hieronder een wellicht wat ‘droge’ uiteenzetting over de essentie van verslaving.In dit deel van het hoofdstuk ‘verslaving’ wordt langs de volgende lijnen het begrip nader toegelicht: a. definitie,b. cijfers,c. verslavingszorg,d. oorzaken,e. verslaving als een “biobehavioral disorder”. (biobehavioral kijkt naar de combinatie van biologische- en gedragsfactoren) Uit de grote hoeveelheid beschikbare informatie zijn met name de […]

Ervaringsdeskundig

Inleiding Nu ik 62 ben (op dit moment, 2 oktober 2020) en terugkijk op mijn leven, kan ik onomwonden zeggen dat ik veel heb meegemaakt. Is dat een vereiste om een goede therapeut te zijn? Niet per se, maar het helpt om ervaringsdeskundig te zijn en werkelijk de generaties te hebben doorlopen. Een gevoelig, welbespraakt […]

De mens, een radertje van vlees en bloed

Het vrije westen was ooit een mensvriendelijke machine. In haar konden we gedijen en werden we beschermd als het vlees en bloed dat we zijn. Er kwam, na de barre oorlogen, steeds meer aandacht voor de behoeften van de mens. De lieve vrede was getekend en nooit zouden we meer massaal verstrikt raken in de […]

De zin en benadering van therapie

Amor & Psyche, de mythe Psyche was een koningsdochter wier schoonheid zo groot was, dat Aphrodite jaloers op haar werd. Zij zond haar zoon Eros (Amor) naar haar toe, met de opdracht om Psyche verliefd te laten worden op de lelijkste man ter wereld. Eros werd zelf echter verliefd. Hij bezocht haar elke nacht, maar […]

Ingrijpende veranderingen en het effect daarvan op onze psyche

Ik wil als therapeut met u werken aan het omgaan met ingrijpende wendingen in ons bestaan, zoals de Covid-19 pandemie. Het gaat om het ontwikkelen van een basishouding, een filosofie zo u wilt, m.b.t. grote ‘veranderingen’. Waarom wachten tot je klem zit, hopeloos wordt of geen uitweg meer ziet. Vaak is het een begin maken […]

De noodzaak van contextuele therapie

“U hebt ongetwijfeld wel eens horen spreken over patiënten die het als individuele patiënt of als lid van een therapiegroep uitstekend doen (sic), maar in hun leven buiten de therapie niet veranderd zijn. Ze hebben misschien een prima relatie met de therapeut of zijn sleutelfiguren in een groep. Ze zijn heel openhartig, werken hard, stimuleren […]

Cognitieve gedragstherapie (een heilig huisje, gebouwd op een gasbel)

Een definitie: C.g.t is op dit moment waarschijnlijk de meest toegepaste vorm van psychotherapie. Uit veel onderzoek blijkt dat c.g.t effectief is in het bestrijden van symptomen bij verschillende vormen van psychopathologie. (Wikipedia, 2018, Andrew C. Butler, Jason E. Chapman, Evan M. Forman & Daron T. Beck, 2006: The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review […]

Contact vs. Afstandelijkheid

(Een kijkje in de keuken) Interieur & exterieur Veel collega’s hebben hun praktijk buitenshuis. Ze hechten aan hun privacy of stilte of ze vinden het wellicht ethisch bedenkelijk om cliënten binnen te laten in hun persoonlijke ruimte.Ik heb daar natuurlijk geen kritiek op.Om u een indruk te geven van mijn huis (zowel aan de buiten- […]

Harde ontwenning

‘If you want to help an alcoholicyou give him a drinkand if you want to help a junkie yougive him a fix’ (Charles Bukowski, Open all night) Uit een geheel ander vaatje wordt getapt door dokter Vernon E. Johnson die de bestseller Intervention, how to help someone who doesn’t want help’ schreef. Mocht u tot […]

Afzondering

‘Je moet enkel dood gaan binnenin.  Dan is alles gemakkelijk.’ (Ernest Hemingway) Toen ik dood was, stond niemand mij naar het leven. Ik bewoog door mijn huis met de ramen geblindeerd en de telefoons uit hun contacten. Ik deed mijn boodschappen in de vroege uren en zag de andere doden in hun fluisterende onderhandeling met […]