Alles wat je moet weten over medicijnverslaving

Slikken of Stikken: Het boek

Meindert Inderwisch, voormalig N.A.P.- geregistreerd psychotherapeut en 20 jaar werkzaam binnen de G.G.Z.-verslavingszorg, vertelt openhartig over zijn verslaving (in remissie) aan slaappillen. Hij kijkt van buiten (psychotherapeut) naar binnen en van binnen naar buiten (als ervaringsdeskundige). Zijn doel is om de , grotendeels verborgen, groep medicijnverslaafden (meer dan één miljoen geregistreerd in Nederland) te voorzien van een voorlichting die tot nu toe schromelijk tekort is geschoten. Hij biedt diverse wegen aan om ‘vrij’ te worden en geeft aan de hand van zijn eigen ervaringen en die van zijn cliënten, aan wat wél en wat vooral niet te doen, wanneer je er klaar voor bent om aan de ondoorzichtige wereld van de medicijnverslaving te ontsnappen.
De stille moordenaar

Medicijnverslaving

In schokkende films en documentaires zoals ‘All the beauty and the bloodshed’, de gedramatiseerde serie ‘Dopesick’ over de misdaden die werden begaan door het beursgenoteerde bedrijf Purdue Pharma en de documentaire ‘Ten dollar Death trip’, wordt onomstotelijk duidelijk gemaakt hoe dodelijk een medicijnverslaving kan zijn.

Het middel dat opgedrongen werd aan huisartsen en door Purdue Pharma in de markt werd gezet met vervalste medische gegevens, heet in de V.S. ‘Oxycontin’. In Nederland kennen we het als ‘Oxycodon’, een opioïde dat zeer verslavend is en de dood van 500.000 Amerikanen heeft veroorzaakt. Het middel is nog steeds in de handel. 

Een ander gruwelijke en verslavende pijnstiller is Fentanyl. “In Ten dollar death trip’ zie je in de, doorgaans zo vredige, stad Vancouver hoe de doden zich opstapelen in bepaalde buurten.

Lees verder

Minder dodelijk, maar uiterst bedenkelijk is de toename van het gebruik van kalmerende middelen (benzodiazepines, ook wel ‘pammetjes’ genoemd).

De auteur van dit boek slikte ik er op enig moment 65 per etmaal. Op weg naar de dood, ging hij verder met zijn gebruik.
Deze verslaving ontstond vanuit een depressie, die volgde op zijn burn out. Maar al te vaak zie je dat juist de hardwerkende mens het zicht op zijn grenzen verliest en onvoldoende aandacht besteedt aan zijn fysieke welzijn. Om hulp vragen durfde de schrijver aanvankelijk niet. Tijdens een eerste klinische opname, hadden de ‘specialisten hem zo snel laten afbouwen dat hij een ‘post-onthoudingssyndroom ontwikkelde met traumatische gevolgen.

Beschaamd dat hij geen onderdeel meer uit zou kunnen maken van de ‘gewone’ wereld, verkoos Inderwisch te blijven slikken. Depressie kenmerkt zich naast neerslachtigheid, door ernstige slaapstoornissen. Het lichaam is volkomen uitgeput, maar krijgt geen slaapimpuls. “Ik wilde niet in een sociaal afvoerputje belanden en dus was het werken, slikken, slapen, werken”, zo liet Inderwisch optekenen.

In overeenstemming met het boek ‘hongerige geesten’, groeide de auteur op in een disfunctioneel gezin. Twee van zijn stiefbroers en een stiefzusje stierven aan hun heroïne- en cocaïneverslaving (intraveneus gebruik), zijn moeder at zich dood en hijzelf werd net niet nummer vijf.
In de trajecten die hij als medicijnverslaafde man en psychotherapeut binnen de G.G.Z.-verslavingszorg aflegde, leerde en doorzag Inderwisch wat wél en vooral niet werkte. Zijn ervaringen brachten hem ertoe om een reëel beeld vanuit de twee perspectieven te scheppen: behandelaar én patiënt.

Zijn tips & tricks, zijn uitleg over de werkelijke achtergronden van medicijnverslaving en zijn nimmer aflatende bezieling ten aanzien van nieuwe, baanbrekende behandelingen, maken dit boek tot een ‘must’ voor iedereen die met medicijnverslaving te maken krijgt.
Bestel het boek

Voor wie is het boek?

Het boek is voor iedereen die met medicijnverslaving wordt geconfronteerd: gebruikers, hun intimi, maar ook professionals in de verslavingszorg.

Waar kan het boek mee helpen?

Het boek help vooral om misverstanden over medicijnverslaving uit de wereld te helpen. Het is erop gericht om op humane wijze optimaal een medicijnverslaving aan banden te leggen.

Wat gaat het lezen van het boek voor je doen?

Het gaat voor jou en je geliefden aantonen dat je onschuldig bent aan je verslaving. Daardoor kunnen jij en je intimi de verstoorde relaties veel eenvoudiger herstellen. En uiteraard gaat het je uit de eerste hand uitleggen wat voor jou het beste traject is om je verslaving aan te pakken. 
Bestel het boek
meindert griekenland
Visie en ervaring

Over Meindert

Meindert Inderwisch is schrijver/dichter bij uitgeverijen Nijgh en van Ditmar en Contact. Gebloemleesd door Gerrit Komrij, Ilja Leonard Pfeijffer en Jessica Durlacher. 

Ooit psychotherapeut N.A.P. Lidmaatschap laten verlopen, omdat hij genoeg kreeg van de intervisie, administratie en bijscholingen. Nu nog gestalttherapeut. 

Singer/Songwriter. Bracht twee CDs uit onder de naam ‘Deep Green Suites’ met als titels ‘The bluest of sounds’ en ‘Everyone’s gone’. Dit laatste album is te horen op Spotify en alle andere grote streamingdiensten.

Visie als therapeut:

Benader je cliënt als mens. Wees zoveel mogelijk gelijkwaardig en laat wel merken dat je draagkracht en kennis hebt. De relatie therapeut – cliënt bepaalt het succes van de therapie.

Lees verder

Als therapeut heb ik me te verhouden tot mensen. Daarbij werkt het niet wanneer ik me terugtrek in een ivoren toren, gewapend met wat vakliteratuur, om van daaruit de cliënt toe te spreken.

Zowel de cliënt als ikzelf hebben het nodig om op menselijk niveau contact te maken. De intensiteit en het tempo waarop dat contact plaats vindt worden uiteraard bepaald door de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Wat een therapie succesvol maakt, wordt slechts in geringe mate bepaald door de discipline van waaruit wordt gewerkt. Niets is zo bepalend voor het welslagen van de therapeutische behandeling als het vermogen van de behandelaar een contact aan te gaan dat het benodigde vertrouwen wekt om de cliënt uit te nodigen tot een essentiële uitwisseling van gedachten, gevoelens en andere manifestaties van het ‘zelf’.
Bestel het boek

Het verschijnsel dat er absurd veel vormen van verdoving bestaan, zegt alles over de, te vaak verzwegen, pijn van de wereld

Meindert Inderwisch, januari 2023
Dit boek is opgedragen aan mijn boezemvriend Bram Bakker

Voorwoord Bram Bakker

Jarenlang werkte ik als psychiater in de verslavingszorg. De meerderheid van alle mensen die zich aanmeldden voor hulp had een alcoholprobleem. Ook verslaving aan cocaïne was een veel voorkomende hulpvraag. En dan hadden we in relatief kleine aantallen mensen die te veel blowden, gokten of porno keken.

Relatief zeldzaam waren de mensen met een verslaving aan geneesmiddelen. Ze verschilden een beetje van de andere hulpvragers, gemiddeld gesproken. Vaak functioneerden ze nog redelijk goed, ondanks de handenvol pijnstillers en/of kalmeringstabletten die ze dagelijks naar binnen werkten. En dat vaak al jarenlang. Het waren ook vaak mensen met verantwoordelijk werk, bijvoorbeeld in de zorg. Artsen, verpleegkundigen, psychotherapeuten. Mensen met onregelmatige werktijden.

Lees verder

In de verslavingszorg is één ding zeker: we zien slechts het topje van de ijsberg. Dat het topje van de ijsberg die medicijnverslaving vormt wel heel klein was, geloofde iedereen op de werkvloer wel. Maar hoe motiveer je iemand voor behandeling als het functioneren relatief gezien nog redelijk goed gaat?

In de afgelopen jaren is er meer aandacht voor de levensgevaarlijke verslaving aan pijnstillers. Vooral in de Verenigde Staten is dit een immens probleem, dat ieder jaar duizenden mensenlevens eist. Hoewel het in Europa nog niet zo erg is, heeft de opioïden-epidemie ons misschien wel een beetje wakker geschud. Maar verslaving aan medicijnen, bij ons vooral de benzodiazepines, krijgt nog niet de zorg en aandacht die het behoeft.

Meindert Inderwisch kampte het grootste deel van zijn leven met het monster dat verslaving is. Het langst was hij afhankelijk van slaapmiddelen. De strijd om ervan af te komen, kostte hem letterlijk en figuurlijk veel meer dan stoppen met drinken. Tijdens het afbouwen van zijn gebruik, werkte hij gewoon als therapeut in de verslavingszorg. Het is het verhaal van de loodgieter die thuis een lekkende kraan heeft. Hij die andere mensen goed helpt en zelf eindeloos een eenzame strijd voert.

Dit boek is ambitieus: het wil een beeld schetsen van de problematiek. Van de verschijnselen en mogelijke behandelingen tot het voorkomen ervan. Maar Inderwisch wil ons ook uitleggen welke, vaak onbewuste, motieven achter het verslavingsgedrag verborgen kunnen liggen. En dat hier in de behandeling meer aandacht voor moet komen om uiteindelijk af te kunnen kicken.

Zelf is hij inmiddels al jaren volledig abstinent, zoals dat in vakjargon heet. Hij slikt geen slaappillen meer en werkt nog steeds als therapeut met verslaafde mensen.

Dit boek is een moedige poging om iedereen die met deze ‘meest verborgen’ verslaving te maken krijgt, bij zichzelf of een naaste, een hart onder de riem te steken en een hoopvol perspectief te bieden.

Mijn relatie met Inderwisch is complex: hij is een van mijn beste vrienden. Hij was jarenlang een collega en we schreven samen een boek over verslaving (Mateloos), in een periode dat zijn verslaving aan slaappillen nog volop speelde. Toen wist ik nog niet dat hij mijn recepten had vervalst om in Antwerpen zijn benodigde hoeveelheden te kunnen bemachtigen (het lijkt erg op het scoren van drugs). Dat ik niet boos op hem ben geweest, heeft niets met onze vriendschap te maken. Ik heb het liegen en bedriegen altijd beschouwd als een uiting van een ernstige kwaal, die niet zal verdwijnen door het oordeel van mensen uit de omgeving van de verslaafde.

Juist door zijn dubbelrol van verslavingstherapeut en ervaringsdeskundige beschouw ik Meindert als de ideale auteur van een boek over medicijnverslaving, een onderbelicht gezondheidsprobleem dat veel mensenlevens eist.

Ik wens iedere lezer veel leerzame momenten tijdens het lezen van dit boek.

Bram Bakker
Bestel het boek
Over alle soorten verslaving

Mateloos

Aanvullend aan 'Stikken of Slikken' is het boek 'Mateloos'. Mateloos is ‘breed’ van opzet en bespreekt allerlei soorten verslaving. ‘Slikken of stikken’ verdiept zich volledig en bijzonder oprecht in het segment van de medicijnverslaafde mens. 

In dit boek proberen psychiater Bram Bakker en ervaringsdeskundige en gestalttherapeut Meindert Inderwisch veel voorkomende vooroordelen met betrekking tot verslaving weg te nemen, en er een perspectief met hoop voor in de plaats te stellen.

Bij de aanschaf van beide boeken, zijn er geen verzendkosten. De exemplaren van Mateloos zijn door beide auteurs gesigneerd.

Mensen die via de website bestellen kunnen aangeven of ze een gesigneerd exemplaar willen of niet. 

magic-wandheartuser