Het Zachtmoedig Labyrint

Het 'Zachtmoedig Labyrint' is een online omgeving (in aanbouw)  waar mensen die te kampen hebben met verslaving (en uiteraard hun intimi), een inzicht kunnen krijgen ten aanzien van de werkelijke mechanismen die bepalen waarom je verslaafd bent en tegelijk onschuldig. Geef ons de tijd om jouw onschuld te bewijzen. De gebruikelijke verslavingszorg begint achterste voren, met symptoombestrijding. Dit is weliswaar logisch omdat we elkaar moeten kunnen begrijpen, maar verder moeten we ons niet te lang bezig houden met het topje van die ijsberg. De ware oorzaken bevinden zich, zoals meestal, in de grote ijsmassa van het verleden. En die verdient nu eens alle aandacht. We gaan heel veel misverstanden ophelderen over schuld en hoe verslaving niets te maken heeft met het zoeken naar het experimentele, maar veel eerder met het uitschakelen van pijn.