Slikken of Stikken online

Een online portaal als aanvulling op het boek over medicijnverslaving "Slikken of Stikken" geschreven door Meindert Inderwisch. Hier vind je o.a. artikelen, columns en ervaringsverhalen

Slikken of Stikken, het boek

Meindert Inderwisch, voormalig N.A.P.- geregistreerd psychotherapeut en 20 jaar werkzaam binnen de G.G.Z.-verslavingszorg, vertelt openhartig over zijn verslaving (in remissie) aan slaappillen. Hij kijkt van buiten (psychotherapeut) naar binnen en van binnen naar buiten (als ervaringsdeskundige). Zijn doel is om de , grotendeels verborgen, groep medicijnverslaafden (meer dan één miljoen geregistreerd in Nederland) te voorzien van een voorlichting die schromelijk tekortschiet. Hij biedt diverse wegen aan om ‘vrij’ te worden en geeft aan de hand van zijn eigen ervaringen en die van zijn cliënten, aan wat wél en wat vooral niet te doen, wanneer je er klaar voor bent om aan de ondoorzichtige wereld van de medicijnverslaving te ontsnappen.
Lees verder...
Bestel het boek
Alle ervaringsverhalen

Het verhaal van Meindert Inderwisch

Voorafgaand aan het verhaal van mijn eerste opname. De pijnlijke gevoelens en gebeurtenissen die passeerden in mijn leven, heb ik overwegend op papier gezet. Erover spreken doe ik slechts heel incidenteel. Een vriendin wees me erop dat ik wel uitzonderlijk veel misère heb meegemaakt, maar zelf ervaar ik dat niet zo. Ik ben mijn maatstaf […]
Lees verder...
Alle publicaties

Afhankelijkheid van benzodiazepines

1 Het onthoudingsbeeld van benzodiazepinen kan individueel grote verschillen vertonen. Klachten en verschijnselen die hierbij kunnen voorkomen zijn: Angst, slaapstoornissen, sympathische hyperactiviteit, maagdarmklachten, epileptische insulten en delirium. De aard van de symptomen die kunnen optreden is sterk afhankelijk van de aard van het middel, dosering en duur van het gebruik. Het moment waarop deze symptomen […]
Lees verder...